Zwierzyniec
Ogłoszenia Drukuj


NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


Numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę skarbową:
Gmina Zwierzyniec PBS Zamość o/Zwierzyniec 38 9644 1062 2005 6200 5197 0001


Zamówienia publiczne z SIWZ
- (https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/index.php?id=235)

 

Oferty inwestycyjne
- (https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/index.php?id=50)

 

Budżet Gminy Zwierzyniec
- (https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/index.php?id=217)

 

Ogłoszenia
- (https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/index.php?id=540)