Zwierzyniec
Do pobrania Drukuj
  FORMULARZE I WNIOSKI

Formularze 2019

WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o ustalenie warunków zabudowy dla innych inwestycji.

DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DT-1/A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2018

UCHWAŁA NR LI/426/18 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

UCHWAŁA Nr LI/427/18 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr L/414/18 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zwierzyniec.

Stawka podatku leśnego za rok 2019

 

Formularze 2018

Karta zgłoszenia - X Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką (19.08.2018 r.)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zwierzyniec na rok 2016

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 „WYPRAWKA SZKOLNA”


W N I O S E K O ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W N I O S E K O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY ZWIERZYNIEC

   
  PLIKI DO POBRANIA

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zwierzyniec

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY ZWIERZYNIEC NA LATA 2014-2022

Strategiczny Plan Terytorialno-Funkcjonalny w ramach inicjatywy "Aktywne Roztocze" do 2023 roku

Plan Rozwoju Lokalnego Dla Gminy Zwierzyniec - (8 MB)

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zwierzyniec - (6,7 MB)