Zwierzyniec
Aktualności Drukuj

1-31

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE DOT. MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W RAMACH PROJEKTU PT. „ECO-LOGICZNY ZWIERZYNIEC”

 

Gmina Zwierzyniec informuje, że nastąpi zmiana terminu wykonania montażu kolektorów słonecznych w ramach projektu pt. „ECO-LOGICZNY ZWIERZYNIEC”. Powodem tej zmiany jest konieczność rozwiązania umowy na wykonanie kolektorów słonecznych z dotychczasowym Wykonawcą zadania – Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym Rapid Sp. z o.o. z winy tegoż Wykonawcy. Pozostałe warunki umowy łączącej Państwa z Gminą Zwierzyniec pozostają bez zmian. Mając powyższe na uwadze informujemy, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór nowego Wykonawcy, który dokończy realizację projektu. W efekcie tego realizacja zadania przesunie się o ok. 4 miesiące. W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość oraz zapewniamy, że montaż kolektorów słonecznych zostanie zrealizowany na posesjach wszystkich mieszkańców objętych projektem, u których nie został jeszcze wykonany.

Przepraszamy za zaistniałe problemy!

 

Burmistrz Zwierzyńca

Jan Skiba

____________________________________

1-31

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Projekt pt. „ECO-LOGICZNY ZWIERZYNIEC” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku.

Projekt dotyczy montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

W ramach projektu zostanie wykonany montaż:

a) 385 zestawów instalacji solarnych na budynkach prywatnych;

b) 5 zestawów instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej;

c) 2 pieców na biomasę w budynkach użyteczności publicznej.

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 19.12.2013 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 29.05.2015 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 30.06.2015 r.

Wartość całkowita projektu: 3 525 746,40 PLN

Dofinansowanie: 2 975 954,02 PLN

Zawarte umowy:

Umowa Nr 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-025/12-00-0671 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku z dnia 27.11.2013 r. zawarta z Województwem Lubelskim.

 ____________________________________

1-31   W związku realizacją projektu pn.: "ECO-LOGICZNY ZWIERZYNIEC" Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, że:
 1. Montaż kolektorów na budynkach nowych może być dokonywany, gdy będą one oddane do użytkowania.
 2. W przypadku prowadzenia instalacji solarnej przez wolny przewód wentylacyjny, użytkownik powinien uzyskać przed montażem kolektorów opinię kominiarską lub podpisać oświadczenie o drożności przewodu.
 3. Kwotę udziału w projekcie w wysokości 1489,90 zł należy wpłacić jednorazowo, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 31.07.2014 r.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

____________________________________

 

 

1-31
Bez_tytuu
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

____________________________________

 

1-31

Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, że wizje lokalne w miejscowości Żurawnica w ramach realizacji projektu pn.: "ECO-LOGICZNY ZWIERZYNIEC" będą prowadzone od dnia 16.06.2014 r.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

____________________________________

 

 

1-31

harm

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

____________________________________

 

1-31

 

Zapraszamy osoby biorące udział w projekcie

„ECO –LOGICZNY ZWIERZYNIEC”

do Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu,  ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec,

(pokój nr 3) w godz. od 7.00 do 15.00

 

celem podpisania umowy dotyczącej partycypacji w kosztach montażu zestawu solarnego


HARMONOGRAM PODPISYWANIA UMÓW:

 1. Mieszkańcy Guciowa, Kosobud, Obroczy – 19 maja 2014 r.
 2. Mieszkańcy Topólczy, Turzyńca – 20 maja 2014 r.
 3. Mieszkańcy Bagna, Wywłoczki – 21 maja 2014 r.
 4. Mieszkańcy  Soch, Żurawnicy – 22 maja 2014 r.
 5. Mieszkańcy Zwierzyńca  - 26 – 28 maja 2014 r.

Uwaga:  z osobami  prowadzącymi  działalność  gospodarczą, w budynkach na których mają być montowane kolektory słoneczne umowy będą zawierane  29 i 30 maja 2014 r.

 

PROSIMY O ZABRANIE  DOWODÓW OSOBISTYCH


Kwotę udziału w projekcie w wysokości 1489,90 zł należy wpłacić na poniżej podany numer rachunku bankowego Gminy Zwierzyniec, jednorazowo,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 31.07.2014 r.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu Oddział w Zwierzyńcu
91 9644 1062 2005 6200 5197 0017

Tytuł wpłaty powinien zawierać:

Nazwę projektu: ECO-LOGICZNY ZWIERZYNIEC oraz

dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, na której montowane będą kolektory słoneczne


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt po numerem telefonu 84 687 20 11 w. 37.

 

Umowa dotycząca partycypacji w kosztach zestawu solarnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

____________________________________

 

1-31

Urząd Miejski w Zwierzyńcu zaprasza na spotkanie informacyjne mieszkańców, którzy wyrazili chęć montażu kolektorów słonecznych oraz osoby chętne do wpisania na listę rezerwową.

Spotkanie odbędzie się:

 • 15.05.2014 r. o godz. 17.00 w Zwierzyńcu (Dom Kultury, ul.Słowackiego 2) – dla mieszkańców Soch, Zwierzyńca i Żurawnicy oraz  wszystkich osób, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniach w dniu 08.05.2014 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

____________________________________

 

 

1-31

W związku z dokonaniem wyboru Wykonawcy montażu kolektorów słonecznych w ramach realizacji projektu pt.: „ECO-LOGICZNY ZWIERZYNIEC”, Urząd Miejski w Zwierzyńcu zaprasza na spotkania informacyjne właścicieli budynków prywatnych, którzy zadeklarowali uczestnictwo w w/w projekcie oraz osoby chętne do wpisania na listę rezerwową.

Spotkania odbędą się:

 • 08.05.2014 r. o godz. 10.00 w miejscowości Obrocz (Remiza OSP) – dla mieszkańców Guciowa, Kosobud i Obroczy.
 • 08.05.2014 r. o godz. 13.00 w miejscowości Wywłoczka (Szkoła Filialna) – dla mieszkańców Bagna, Topólczy, Turzyńca i Wywłoczki.
 • 15.05.2014 r. o godz. 17.00 w Zwierzyńcu (Dom Kultury,  ul. Słowackiego 2) – dla mieszkańców Soch, Zwierzyńca i Żurawnicy oraz  wszystkich osób, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniach w dniu 08.05.2014 r.

Tematem spotkań będą sprawy organizacyjne związane m. in. z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz  montażem kolektorów.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

____________________________________ 

 

1-31

   Dzięki wsparciu Unii Europejskiej właściciele kilkuset budynków w gminie Zwierzyniec będą korzystać z instalacji solarnych. Samorząd właśnie ogłosił przetarg na zakup i montaż kolektorów oraz pieców centralnego ogrzewania opalanych biomasą, wykorzystujących energię odnawialną.

   Wykonawca inwestycji, która będzie realizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj" powinien zostać wybrany w przyszłym miesiącu, a sam montaż instalacji jest rozłożony na dwa lata.

    Kolektory zostaną zainstalowane w sumie przy lub na prawie 400 budynkach mieszkalnych, także tych, w których jest prowadzona działalność gospodarcza oraz obiektach kilku jednostek samorządowych. Będą to m.in. szkoła podstawowa i gimnazjum w Zwierzyńcu, szkoła filialna w Wywłoczce, urząd miejski oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna.

   Ostateczny koszt instalacji będzie znany po przetargu, ale już teraz wiadomo, że właściciel budynku zapłaci za nią tylko 14 procent, kolejny jeden procent dołoży gmina, a reszta będzie pochodzić z Operacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

    Przez pierwszych pięć lat kolektory będą własnością samorządu, który użyczy je właścicielowi posesji. Po tym okresie przejdą na jego własność.

    Montaż wszystkich solarów powinien się zakończyć do 30 kwietnia 2015 roku.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

____________________________________

 

1-31

   Prawie 400 właścicieli budynków w gminie Zwierzyniec skorzysta ze wsparcia Unii Europejskiej przy zakupie i montażu kolektorów słonecznych.

   Umowa o przyznaniu dotacji już została podpisana. Przetarg na zaprojektowanie, zakup oraz instalację solarów ma być ogłoszony na początku przyszłego roku, a sam montaż jest planowany na dwa lata.

    Kolektory będą instalowane przy lub na budynkach mieszkalnych, także tych, w których jest prowadzona działalność gospodarcza oraz budynkach kilku jednostek samorządowych. Władze gminy chcą zamontować solary dla szkoły podstawowej i gimnazjum w Zwierzyńcu, szkoły filialnej w Wywłoczce, urzędu miejskiego oraz Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, które powstanie 1 stycznia 2014 roku z połączenia miejscowej biblioteki oraz Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury i Rekreacji.
Dokładny koszt instalacji będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu. Już teraz wiadomo jednak, że właściciel budynku zapłaci za nią tylko 14 procent, kolejny jeden procent dołoży gmina, a reszta będzie pochodzić z Operacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Montaż solarów jest planowany na lata 2014 - 2015.

    Kolektory będą przez 5 lat własnością samorządu, który użyczy je właścicielowi posesji. Po tym okresie przejdą na jego własność.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

____________________________________

 

1-31

 

Gmina Zwierzyniec informuje, iż w dniu 27 listopada 2013 r. została podpisana umowa  nr 02/12 UDA-RPLU.06.02.00-06-025/12-00-0671 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2: Energia przyjazna środowisku

 

na realizację projektu pt.: „ECO-LOGICZNY ZWIERZYNIEC”

Całkowita wartość projektu: 3 525 746,40 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 3 501 122,40 PLN

Kwota dofinansowania: 2 975 954,02 PLN

 

Celem głównym realizacji projektu jest wzrost poziomu życia mieszkańców województwa lubelskiego, w tym gminy Zwierzyniec, dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie – przyjazne środowisku źródła energii odnawialnej

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie