Zwierzyniec
Projekty Projekty zrealizowane przez Gminę Zwierzyniec
Projekty zrealizowane przez Gminę Zwierzyniec Drukuj
Spis treści
Projekty zrealizowane przez Gminę Zwierzyniec
Okres programowania 2004-2006
Okres programowania 2007-2013
Okres programowania 2014-2020
Wszystkie strony

Okres przedakcesyjny

1. Projekt pt. Utworzenie Biura Obsługi Ruchu Turystycznego przy Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Zwierzyńcu w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE Fundusz Małych Projektów (SPF).

W ramach projektu otwarto punktu informacji turystycznej działający przy Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Zwierzyńcu oraz wydano w kilku językach foldery promujące gminę.

Okres realizacji: 1999 r.

Wartość całkowita projektu: 6 548,02 EURO

Dofinansowanie: 4 865,34 EURO.

podzial

2. Projekt pt. „Modernizacja kotłowni komunalnej w Zwierzyńcu” w ramach PHARE STRUDER II.

W ramach projektu dokonano modernizacji kotłowni polegającej na wymianie pieca węglowego na gazowy.

Okres realizacji: 2002 r.

Wartość całkowita projektu: 446 926,00 PLN

Dofinansowanie: 187 709,00 PLN.

podzial

3. Projekt pt. „Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sochy” w ramach SAPARD,  Działanie 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich, Schemat 3.1. Zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wodę wraz z uzdatnianiem.

W ramach projektu wybudowano 3 721 mb wodociągu z PE oraz 1 851,5 mb przyłączy wodociągowych we wsi Sochy.

Okres realizacji: 2002-2003 r.

Wartość całkowita projektu: 903 190,68 PLN

Dofinansowanie: 95 192,43 PLN.

podzial

4. Projekt pt. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bagno” w ramach PHARE ESC 2000.

W ramach projektu  wybudowano odcinek drogi gminnej do miejscowości Bagno o długości 800,00 m łączącego drogę powiatową Nr 48162 z drogą wojewódzką Nr 858.

Okres realizacji: 2003-2004 r.

Wartość całkowita projektu: 277 722,89 PLN

Dofinansowanie:  207 683,29 PLN.

podzial

5.Projekt pt. „Budowa drogi gminnej do miejscowości Bagno – działanie dodatkowe” w ramach PHARE ESC 2000.

W ramach projektu wybudowano odcinek drogi gminnej do miejscowości Bagno o długości 435,00 m łączącego drogę powiatową Nr 48162 z drogą wojewódzką Nr 858.

Okres realizacji: 2004 r.

Wartość całkowita projektu: 99 640,50 PLN

Dofinansowanie:  18 970,90 PLN.

podzial

6. Projekt pt. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Rynek w Zwierzyńcu” w ramach SAPARD, Działanie 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich, Schemat 3.2 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych.

W ramach projektu wybudowano 508 mb kanalizacji sanitarnej.

Okres realizacji: 2004 r.

Wartość całkowita projektu: 190 855,04 PLN

Dofinansowanie:  95 427,52 PLN.

podzial

7. Projekt pt. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Zdrowotna w Zwierzyńcu” w ramach SAPARD, Działanie 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich, Schemat 3.2 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych.

W ramach projektu wybudowano 2 743 mb kanalizacji sanitarnej.

Okres realizacji: 2004 r.

Wartość całkowita projektu:  579 120,00 PLN

Dofinansowanie: 289 560,00 PLN.

podzial

8. Projekt pt. „Organizacja bazy turystycznej przy Zalewie Rudka w Zwierzyńcu” w ramach SAPARD, Działanie 4 Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, Komponent 4.1.3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

W ramach projektu wykonane zostały prace remontowe oraz zakupiono sprzęt pływający i ratunkowy.

Okres realizacji: 2004 r.

Wartość całkowita projektu:  102 820,01 PLN

Dofinansowanie: 42 139,35 PLN. 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie