Zwierzyniec
Dla mieszkańców System gospodarki odpadami
System gospodarki odpadami Drukuj
Spis treści
System gospodarki odpadami
Zmiany w gospodarce odpadami
Czystsze powietrze
Dokumenty do pobrania
Wszystkie strony

Urząd  Miejski w Zwierzyńcu informuje mieszkańców Gminy Zwierzyniec, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Zwierzyńcu nr IX/65/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. począwszy od 1 sierpnia 2019 r. stawka za  gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

15,00 zł – za odpady zbierane selektywnie
-
od osoby

30,00 zł – za odpady zbierane nieselektywnie
-
od osoby

Termin płatności opłaty pozostaje bez zmian tj. za każdy miesiąc – do 10-go dnia następnego miesiąca.

Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji w związku z tą zmianą.

W przypadku, gdy na nieruchomości zmieniają się dane mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiana sposobu gromadzenia odpadów), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Jednocześnie informujemy, że prowadzona jest weryfikacja deklaracji oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych oraz innych, na których powstają odpady komunalne (m.in. obiekty użyteczności publicznej, sklepy, restauracje, pensjonaty, domy letniskowe, agroturystyka).

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zwierzyńcu

Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Zwierzyniec 2020/2021

Page2

Page1

Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Zwierzyniec 2019/2020

Page2

Page1

Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Zwierzyniec [.pdf]

 

 

 

Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Zwierzyniec 2018/2019

zwierzyniec_2018-2019_001

zwierzyniec_2018-2019_000

 

 

Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Zwierzyniec 2017/2018

 

zwierzyniec_001

zwierzyniec_000

Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Zwierzyniec [.pdf]


Ważne informacje

Nowe opłaty śmieciowe od lutego 2016 r.

Mieszkańcy miasta i gminy Zwierzyniec za odbiór śmieci w styczniu płacą dotychczasowe stawki. Wprawdzie w ubiegłym roku rada miejska uchwaliła nowe, wyższe opłaty, ale będą one obowiązywać dopiero od lutego.

- Uchwała w tej sprawie została przyjęta na sesji 22 grudnia. Jednak, by weszła w życie 1 stycznia nowego roku, musiałaby być opublikowana do 31 grudnia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, a tak się nie stało. Dlatego nowe opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów będą obowiązywać od 1 lutego - wyjaśnia burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba. Jednocześnie przypomina, że podwyżka opłat wynika z ustawy, która nakazuje dostosowanie wysokości stawek do kosztów obsługi systemu.

Zgodnie z nowymi przepisami odbiór odpadów posegregowanych zamiast obecnych 6 złotych i 50 groszy od lutego będzie kosztować 9 złotych, a za śmieci zmieszane trzeba będzie zapłacić miesięcznie nie 12 a 15 złotych.
Sposób naliczania opłat, dotychczasowe deklaracje i sposób płatności nie zmieniają się. Tak jak do tej pory opłaty będą naliczane według liczby osób w gospodarstwie domowym, a wprowadzenie nowych stawek nie wiąże się z koniecznością ponownego wypełniania tak zwanych deklaracji śmieciowych. Zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości pieniądze należy wpłacać bez wcześniejszego wezwania, w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, na indywidualne konto właściciela posesji.
-------------------------------------------------------------------

Harmonogram wywozu śmieci z terenu gminy Zwierzyniec

o_c4cde2e6ccb23894_001

o_c4cde2e6ccb23894_002

Jak segregować?


instrukcja

Jak będą wyliczane stawki opłat?

W Gminie Zwierzyniec metody oraz stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 20 grudnia 2012 r.:, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XXIII/193/ 16 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zwierzyniec i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

 

UCHWAŁA NR XV/ 115 /15 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zwierzyńcu

 

--------------------------------------------------------------


Uchwała Nr XXXVI/268/12 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

  

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie