Zwierzyniec
Informacja
Informacja Drukuj
piątek, 06 listopada 2020 10:59
Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, że w dniu 12 listopada 2020 roku (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się XXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach:
1/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadania pn.: „Budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 3250 L w Kosobudach”,
2/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zwierzyniec,
3/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Zwierzyniec na rok 2021,
4/ obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
Projekty uchwał do wglądu w Urzędzie Miejskim, pokój Nr 6.

 

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie