Zwierzyniec
Projekty Projekty zrealizowane przez Gminę Zwierzyniec
Projekty zrealizowane przez Gminę Zwierzyniec - Okres programowania 2004-2006 Drukuj
Spis treści
Projekty zrealizowane przez Gminę Zwierzyniec
Okres programowania 2004-2006
Okres programowania 2007-2013
Okres programowania 2014-2020
Wszystkie strony

Okres programowania 2004-2006

1. Projekt pt. „Poprawa jakości obsługi turystów w zabytkowym centrum Zwierzyńcu” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

W ramach projektu wykonane zostały następujące prace:

- oświetlenie ulic A. Wachniewskiej, Browarnej i Plażowej;

- ścieżka rowerowa przy jezdni ulicy Browarnej w miejscu istniejącego chodnika;

- chodnik wzdłuż wspomnianej ścieżki rowerowej (oddzielony od niej pasem zieleni) we  fragmencie zastąpiony przez drewniany pomost;

- dwie odnogi w/w chodnika jako ciągi pieszo-jezdne prowadzące do „Kościółka na wodzie”;

- utwardzenie placu przed mostem prowadzącym do „Kościółka na wodzie”;

- chodnik łączący ul. A. Wachniewskiej i Ordynacji Zamojskiej po zachodniej stronie Stawu Kościelnego.

Okres realizacji: 2006 r.

Wartość całkowita projektu: 546 915,58 PLN

Dofinansowanie: 256 789,00 PLN.

podzial

2. Projekt pt. „Modernizacja Przychodni Zdrowia w Zwierzyńcu” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Projekt zakładał przebudowę istniejącego budynku polegającą na modernizacji obiektu przychodni poprzez:

- zmniejszenie światła otworów okiennych;

- wykonanie dwuspadowego dachu w miejsce istniejącego stropodachu;

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku;

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

- wykonanie tarasu i zadaszenia;

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych;

- wykonanie podejść z kostki brukowej.

Ściany zewnętrzne budynku zostały docieplone warstwą styropianu, zaś dach warstwą wełny mineralnej. Obiekt został przystosowany architektonicznie do obsługi osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji: 2006 r.

Wartość całkowita projektu: 278 080,87 PLN

Dofinansowanie: 208 560,65 PLN.

podzial

3. Projekt pt. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnym Zwierzyńcu” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.1 Obszary wiejskie.

W ramach projektu wykonane zostały trzy zadania dotyczące budowy nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu:

- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Rudka wraz z dwiema przepompowniami ścieków o długości PCV200 - 2 327 mb i PE 1 069 mb;

- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna i 2-go Lutego wraz z przepompownią o łącznej długości PCV200 - 1 217 mb i PE40 - 8 mb;

- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. St. Prusa "Adama" i Szczepankiewicza o długości PCV200 - 396 mb.

Wszystkie nowopowstałe odcinki sieci włączone zostały do istniejących kolektorów sanitarnych. Rozwiązania projektowe kanalizacji sanitarnej zakładały wykonanie sieci                       w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym.

Okres realizacji: 2006 r.

Wartość całkowita projektu: 902 489,64 PLN

Dofinansowanie: 676 867,23 PLN.

podzial

4. Projekt pt. Przebudowa hali produkcyjnej na potrzeby zajęć rekreacyjno- sportowych przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu” (projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Zamojskim – Liderem Projektu) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa.

W wyniku realizacji projektu na parterze zmodernizowanego obiektu utworzono: halę sportową, salę przeznaczoną na gimnastykę, zajęcia rehabilitacyjne i fitness, pokój nauczycielski, magazyn sprzętu sportowego, przebieralnie, umywalnie, szatnie i WC natomiast na piętrze budynku pomieszczenia gościnne z łazienkami, kuchnię oraz małą salę konferencyjną. Obiekt dostępny jest również dla osób niepełnosprawnych ruchowo,  w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Okres realizacji: 2006-2007 r.

Wartość całkowita projektu: 1 264 830,82 PLN

Dofinansowanie: 915 698,10 PLN.

  

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie