Zwierzyniec
Dla mieszkańców System gospodarki odpadami
System gospodarki odpadami Drukuj
Spis treści
System gospodarki odpadami
Zmiany w gospodarce odpadami
Czystsze powietrze
Dokumenty do pobrania
Wszystkie strony

Urząd  Miejski w Zwierzyńcu informuje mieszkańców Gminy Zwierzyniec, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Zwierzyńcu nr IX/65/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. począwszy od 1 sierpnia 2019 r. stawka za  gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

15,00 zł – za odpady zbierane selektywnie
-
od osoby

30,00 zł – za odpady zbierane nieselektywnie
-
od osoby

Termin płatności opłaty pozostaje bez zmian tj. za każdy miesiąc – do 10-go dnia następnego miesiąca.

Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji w związku z tą zmianą.

W przypadku, gdy na nieruchomości zmieniają się dane mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiana sposobu gromadzenia odpadów), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Jednocześnie informujemy, że prowadzona jest weryfikacja deklaracji oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych oraz innych, na których powstają odpady komunalne (m.in. obiekty użyteczności publicznej, sklepy, restauracje, pensjonaty, domy letniskowe, agroturystyka).

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zwierzyńcu

Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Zwierzyniec 2020/2021

Page2

Page1

Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Zwierzyniec 2019/2020

Page2

Page1

Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Zwierzyniec [.pdf]

 

 

 

Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Zwierzyniec 2018/2019

zwierzyniec_2018-2019_001

zwierzyniec_2018-2019_000

 

 

Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Zwierzyniec 2017/2018

 

zwierzyniec_001

zwierzyniec_000

Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Zwierzyniec [.pdf]


Ważne informacje

Nowe opłaty śmieciowe od lutego 2016 r.

Mieszkańcy miasta i gminy Zwierzyniec za odbiór śmieci w styczniu płacą dotychczasowe stawki. Wprawdzie w ubiegłym roku rada miejska uchwaliła nowe, wyższe opłaty, ale będą one obowiązywać dopiero od lutego.

- Uchwała w tej sprawie została przyjęta na sesji 22 grudnia. Jednak, by weszła w życie 1 stycznia nowego roku, musiałaby być opublikowana do 31 grudnia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, a tak się nie stało. Dlatego nowe opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów będą obowiązywać od 1 lutego - wyjaśnia burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba. Jednocześnie przypomina, że podwyżka opłat wynika z ustawy, która nakazuje dostosowanie wysokości stawek do kosztów obsługi systemu.

Zgodnie z nowymi przepisami odbiór odpadów posegregowanych zamiast obecnych 6 złotych i 50 groszy od lutego będzie kosztować 9 złotych, a za śmieci zmieszane trzeba będzie zapłacić miesięcznie nie 12 a 15 złotych.
Sposób naliczania opłat, dotychczasowe deklaracje i sposób płatności nie zmieniają się. Tak jak do tej pory opłaty będą naliczane według liczby osób w gospodarstwie domowym, a wprowadzenie nowych stawek nie wiąże się z koniecznością ponownego wypełniania tak zwanych deklaracji śmieciowych. Zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości pieniądze należy wpłacać bez wcześniejszego wezwania, w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, na indywidualne konto właściciela posesji.
-------------------------------------------------------------------

Harmonogram wywozu śmieci z terenu gminy Zwierzyniec

o_c4cde2e6ccb23894_001

o_c4cde2e6ccb23894_002

Jak segregować?


instrukcja

Jak będą wyliczane stawki opłat?

W Gminie Zwierzyniec metody oraz stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 20 grudnia 2012 r.:, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XXIII/193/ 16 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zwierzyniec i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

 

UCHWAŁA NR XV/ 115 /15 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zwierzyńcu

 

--------------------------------------------------------------


Uchwała Nr XXXVI/268/12 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 


 

Zmiany w gospodarce odpadami

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina.

Wyłoni ona w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości, także od Ciebie. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy będą uiszczać opłatę wynikająca ze stawki podstawowej, określonej przez gminę, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni obowiązkowo zapłacą mniej. Dzięki temu „oszczędnym” przestanie „opłacać się” porzucanie odpadów na dzikich wysypiskach lub spalanie ich w piecach.

Co nas czeka w nowym systemie:

 • gmina ustala opłatę za śmieci posegregowane i zmieszane; za odpady posegregowane stawka będzie niższa;
 • firma, wybrana w przetargu przez gminę, odbierze każdą ilość śmieci: zmieszanych i posegregowanych;
 • osoby indywidualne, mieszkające w domach jednorodzinnych nie będą już podpisywać umów z firmami na odbiór śmieci - obowiązek zapewnienia wywozu odpadów przejmie gmina;
 • gmina będzie odpowiedzialna za to, aby wybrana w przetargu firma przekazała jak najwięcej śmieci do odzysku i recyklingu, a jak najmniej – na wysypisko;
 • powstaną nowoczesne zakłady do przetwarzania odpadów;
 • wszyscy będziemy mogli żyć w czystszym i bardziej przyjaznym środowisku.

Od 5 marca 2013 r. ułatwienia we wprowadzaniu nowego systemu odbioru śmieci
5 marca 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Dzięki zmianom gminy będą mogły bardziej elastycznie dopasować swój system gospodarki odpadami do potrzeb mieszkańców. Zyskają bowiem możliwość łączenia różnych metod naliczania stawek za wywóz śmieci.

Do końca 2012 r. gminy miały obowiązek ustalić stawki opłat za odbiór odpadów. Mogły wybrać jeden z czterech sposobów ich naliczania: od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, od powierzchni nieruchomości, od ilości zużytej wody lub za gospodarstwo domowe (stawka ryczałtowa). Teraz możliwy będzie wybór różnych metod dla poszczególnych części terenu gmin (np. w części wyposażonej w wodociągi stawka będzie oparta o ilość zużytej wody, natomiast w przypadku pozostałej części - według innej, bardziej odpowiedniej metody).

Nowe przepisy zakładają też możliwość różnicowania przez gminy opłat za wywóz śmieci poprzez wprowadzenie ulg albo dopłat dla gorzej sytuowanych właścicieli nieruchomości, którzy będą spełniać określone kryteria dochodowe. Nowością jest także możliwość złożenia drogą elektroniczną deklaracji o wysokości opłat za wywóz śmieci, w której należy wskazać, czy odpady będą segregowane (a przez to opłaty niższe) czy nie. Ponadto zmodyfikowane przepisy przewidują, że gmina będzie mogła przejąć na siebie od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia ich posesji w pojemniki i worki na śmieci oraz utrzymywania koszy w odpowiednim stanie. Dodatkowe koszty gmina pokryje z opłat pobranych od właścicieli nieruchomości.

Co powinieneś zrobić?

Przekaż do urzędu gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Przypominamy, że należało ją dostarczyc do końca maca! Dostarczy Ci ją gmina, wraz ze wszelkimi niezbędnymi informacjami. Zdecydujesz w niej, czy będziesz segregował śmieci, czy nie. Od tego będzie zależała wysokość Twojej opłaty.

W przypadku mieszkańców bloków i domów wielorodzinnych to spółdzielnia, wspólnota lub administrator może złożyć deklarację w ich imieniu. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym musisz to zrobić osobiście.

Jakie są obowiązki gminy?

Obowiązkiem gminy będzie redukcja masy odpadów trafiających na wysypiska do poziomu obowiązującego w krajach unijnych. Zmiany w ustawie pozwolą gminom przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i zarządzać nimi na swoim terenie.

Firma bądź firmy, które będą odbierały i zagospodarowywały śmieci na terenie gminy zostaną wybrane w drodze przetargu. Sąsiadujące domy będzie obsługiwać jedna firma, co obniży koszty transportu.

Wyłonione w przetargu firmy zaczną odbierać od mieszkańców odpady każdej wielkości i każdego rodzaju lub zorganizują wraz z gminą punkty ich zbiórki.

Jak śmiecić mniej?

Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążani kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak „produkuje” 320 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach. Co zatem możemy zrobić:
 • Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
 • Wybieraj produkty trwałe.
 • Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.
 • Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu – torba wielokrotnego użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się w każdej damskiej torebce. Warto wyrobić taki nawyk, szczególnie że każda torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki służą nam tylko chwilę, a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości śmieci.
 • Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować.
 • Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej (szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa).
 • Unikaj produktów zapakowanych  w wiele warstw opakowań.
 • Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
 • Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
 • Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków.

Segregując śmieci znacząco przyczyniasz się do ochrony środowiska. Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo, produkując puszkę złomu, można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć negatywny wpływ jaki ma na środowisko produkcja aluminium. Segregacja to czysty zysk.

Segregacja się opłaca

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny. Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska i zaoszczędzisz. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk.

Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę energię.  Z odpadów mogą powstać np., chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania.

Pamiętaj:

 • zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika,
 • wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,
 • wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz  zużycie plastikowych torebek a przynosisz do domu torby foliowe, warto wykorzystaj ją, np. jako worki na śmieci,
 • zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu),
 • do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników.

Spalanie śmieci w domu szkodzi zdrowiu!

Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ może okazać się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych!

Co się dzieje, gdy śmieć się pali
Narażamy swój dom na niebezpieczeństwo. W trakcie spalania odpadów – butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, fragmentów mebli zawierających trujące lakiery czy elementów gumowych, do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Ich obecność notuje się także w mleku i jajach! Substancje te, nawet w niewielkich ilościach mają negatywne działanie. Przypisuje się im wywoływanie alergii, chorób układu oddechowego, nowotworów i porażeń.

Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.

 


 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

 

Czy wiesz, że: 

- Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

-  Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.

-  Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

 

Pomocne linki:

www.plasticeurope.pl

http://misja-emisja.pl/

http://www.niskaemisja.pl/

http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/


UCHWAŁA NR XXIII/193/ 16 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zwierzyniec i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę


Uchwała Nr XIX/157/16 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zwierzyniec


 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie